Цагаан толгой /III хэсэг/
2,518

2018 он 02 сар 20

Монгол хэл нь 35 үсэгтэй.

\Үүнээс А. О. У. Э. Ө. Ү. И гэсэн үндсэн 7 эгшиг. Я. Е. Ё. Ю. Й. Ы гэсэн туслах 6 эгшиг гэж ангилдаг.

Гийгүүлэгч 20 үсгийг М. Н. Г. Л. Б. В. Р гэсэн эгшигт 7 гийгүүлэгч, Д. Т. З. Ш. Ж. С. Ш. Х гэсэн заримдаг 9 гийгүүлэгч, К. П. Ф. Щ гэсэн онцгой 4 гийгүүлэгч гэж ангилдаг.

X
Нэвтрэх