Хүүхдийн хооллолт

Анхны нэмэгдэл хоол

2017 он 10 сар 11

    7,052
image

ХЭЗЭЭ ӨГӨХ ВЭ? Хүүхэд хоол идэх гэж хүсэхээс өмнө эхчүүд сайн дураараа нэмэгдэл хоол өгч болохгүй. Хүүхдэд 6 сартай болох үеэс анхны нэмэгдэл хоол өгнө. ДЭМБ-ын эмч мэргэжилтнүүд судалгаа туршилтаараа хүүхдэд 4 сар болохоос өмнө өгөх нь тохиромжгүй гэдгийг тогтоосон. НЭМЭГДЭЛ ХООЛОНД ХЭТ ЭРТ ОРУУЛСНААР: Хүүхэд хөхөх эхийн сүүний хэмжээг багасгаснаар хүүхдийн хоолны тэжээллэг чанар […]

Дэлгэрэнгүй
X
Нэвтрэх