Баримлын шавар

image
Баримлын шавар

Тугал

2,022

2018 он 03 сар 6

Монгол үнээ хавар төллөж тугалаа цатгах, өсөн торниход бүрэн хүрэлцэх сүү шимтэй юм. Бэлчээрийн маллагааны нөхцөлд тугалыг хагас эхлээр бойжуулан, үнээгээ сааж сүү шимийг хүртэх нь хамгийн тохиромжтой. Үнээний саалийн хугацаа дунджаар 180-210 хоног үргэлжилж 600-800 л сүүтэй байх бөгөөд үүний тал хувийг тугал нь хөхнө. Маллагаа, тэжээллэгийг сайжруулан хайдагшуулан саахад 1000-1300 л сүү авч болно. Тугал эхээс төрөхдөө 16-18 кг, 6-7 сартайд 70-100 кг байна.

  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Санал болгох

X
Нэвтрэх