Үлгэр домог

Цэцэн бэрийн үлгэр

2019 он 09 сар 2

    13,412
image

Үгийн тайлбар: Бэр гэдэг нь таны хүүтэй гэрлэж албан ёсны болсон эмэгтэйг /эхнэр/ хэлдэг.

Дэлгэрэнгүй
X
Нэвтрэх