fbpx

Цэцэн бэрийн үлгэр
16,162

2020 он 08 сар 28

Үгийн тайлбар: Бэр гэдэг нь таны хүүтэй гэрлэж албан ёсны болсон эмэгтэйг /эхнэр/ хэлдэг.

X
Нэвтрэх