Цэцэн бэрийн үлгэр
12,767

2019 он 09 сар 2

Үгийн тайлбар: Бэр гэдэг нь таны хүүтэй гэрлэж албан ёсны болсон эмэгтэйг /эхнэр/ хэлдэг.

X
Нэвтрэх