Эвтэй дөрвөн амьтан
10,184

2017 он 10 сар 4

Үгийн тайлбар: Нэг эхээс гарсан насны ялгаатай хүүхдүүдийн оны хувьд түрүүлж гарсан эрэгтэйг нь ах, эмэгтэйг нь эгч гэдэг.

X
Нэвтрэх