Эвтэй дөрвөн амьтан
13,944

2020 он 02 сар 9

Үгийн тайлбар: Нэг эхээс гарсан насны ялгаатай хүүхдүүдийн оны хувьд түрүүлж гарсан эрэгтэйг нь ах, эмэгтэйг нь эгч гэдэг.

X
Нэвтрэх