Шүд

Сүүн шүдний эрт үеийн цоорол манай оронд маш их байгаа гэдгийг дурын хүүхдийн шүдний эмнэлэгт очиход харах боломжтой. Энэ нь эцэг эхчүүд эн тэргүүнд мэдэж байх ёстой энгийн дэглэмийг мэддэггүй, эсвэл мэдсэн ч хэрэгжүүлдэггүйн улмаас гарч буй үр дагавар. Иймд та бүхэнд шүдний эмчийн зөвлөгөөг хүргэж байна.

X
Нэвтрэх