fbpx

0-1 нас хүртэл

Хүүхдийн нас

Хэл ярианы хөгжил

18 сар хүртэл

Нялх нас (үе)

6 сар хүртэл

 • Ганганана, гунганана
 • Нэрийг нь дуудахад хариу үзүүлнэ
 • Хэн нэгний яриаг сонсоод тэр зүг рүү толгойгоо эргүүлнэ, нүдээрээ хайна
 • Эелдэг болон ууртай, чанга зөөлөн дууны өнгийг таньж хариу үзүүлнэ

6 – 12 сар

 • Нэг болон түүнээс олон үг хэлнэ
 • Энгийн заавар, командыг ойлгоно
 • Хэлийг хэрэглэхийг эрмэлзэнэ

12 – 18 сар

 • 5-20 үгийн нөөцтэй болно
 • Үгийн нөөц нь нэр үгээр нэмэгдэнэ
 • Зарим үг, үеийг дахин давтан хэлнэ
 • Сэтгэлийн хөдөлгөөнтэй холбоотой зарим нэг өвөрмөц үг хэллэг хэрэглэнэ
 • Энгийн заавар, командыг биелүүлнэ

 

profile

Зөвлөх: Г.Батжаргал

Сургуулийн өмнөх боловсролын сургуулийн багш

X
Нэвтрэх