Мэдээ, мэдээлэл

Нийслэлийн боловсролын газрын даргын тушаалаар 2018-2019 оны хичээлийн жилийн Хамран сургах тойргийг баталжээ.

Таны хүүхэд харьяаллаараа аль сургуульд элсэхийг дараах хүснэгтээс харна уу.

Сэтгүүлч: А.Мишээл

X
Нэвтрэх