fbpx

Боловсрол

image

Ерөнхий боловсролын сургуулийн I-XII ангийн бүх нэрийн сурах бичгийг www.mier.gov.mn цахим хуудсанд байршуулан багш, эцэг эх, сурагчдаас сурах бичгийн агуулга, арга зүй, хэл найруулгыг сайжруулах талаар санал авах ажлыг зохион байгуулж байна.

Ерөнхий боловсролын сургуулийн I-XII ангийн хичээл, сургалтад нэмэлтээр ашиглаж буй хэвлэмэл сургалтын материалын нэр төрлийг тодорхойлох ажил хийж байна. Энэ ажлын хүрээнд нийслэлийн 6 дүүргийн 12 сургууль дээр Боловсролын хүрээлэнгийн ажлын хэсэг судалгаа зохион байгуулсаны зэрэгцээ 21 аймаг, 9 дүүргийн 150 сургуулиас цахимаар мэдээлэл цуглуулж  байна.

Бага ангийн монгол хэл, математикийн сурах бичгийн зохиогчдын багийн гишүүд, ерөнхий боловсролын сургуулийн III, IV, V ангийн сурагчдын уулзалтыг зохион байгуулав.

Уулзалтын үеэр сурагчид зохиогчдын багийн гишүүдээс сурах бичгийн талаар сонирхсон асуулт асууж, хариулт авлаа. Уг үйл ажиллагааг цаашид суурь, бүрэн дунд боловсролын сурах бичиг зохиогчдын багийн гишүүд, дунд ахлах ангийн сурагчдын хүрээнд зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.

Эх сурвалж: БСШУСЯ

Сэтгүүлч Б.Сондор

X
Нэвтрэх