Хүмүүжил

image

Боловсрол, хүмүүжил хоёр бол гарын ар, өвөр тал л гэсэн үг. Зүйрлэвэл шувууны далавчийн адил үүрэгтэй. Өрөөсөн далавчтай шувуу нисэж үл чадна. Үүний адил хүмүүжил сайнгүй бол ямар ч түвшний боловсрол эзэмшээд "сайн хүн"-д тооцогдохгүй.

Мөн хүмүүжлийн олон талт эерэг хандлагыг боловсролоор олж авдаг. Өөрөөр хэлбэл боловсрол нь хүмүүжилтэй зөв хосолж байж, хүмүүжил нь боловсролоо тэтгэж байж сая хүний хөгжил төлөвшил хангагдана. Салгах аргагүй ч нэгтгэн үзэж бас болохгүй. 

Өв тэгш хүмүүжил дараах таван төрлийн хүмүүжлийн нэгдэл юм. Үүнд:

  • Оюун ухааны хүмүүжил
  • Бие бялдрын хүмүүжил
  • Гоо зүйн хүмүүжил
  • Ёс суртахууны хүмүүжил
  • Хөдөлмөрийн хүмүүжил
X
Нэвтрэх