Хүмүүжил

image
 1. Хүүхдээ зөв энэрэн хайрла
 2. Хүүхдээ сайтар харж хамгаал
 3. Хүүхдэд сайнаар үлгэрлэ
 4. Хүүхэдтэйгээ хамт ажил үйл хий
 5. Хүүхэдтэйгээ хамт тоглож наад
 6. Хүүхдэдээ аж үйл зааж өг
 7. Хүүхдэд өөрийнх нь үйлийг гүйцэд мэдрүүл
 8. Хүүхдээсээ амьдралын эрээн барааныг бүү нуу
 9. Хүүхдээ дурсах юмтай амьдруул
 10. Амьдрал үзүүлж эрт хэрсүүжүүл

Хүүхэд хүмүүжүүлэхэд баримтлах зургаан цээр

 1. Гашуунаар бүү тэтгэ
 2. Амттанаар бүү цатга
 3. Өнгөнд бүү шунуул
 4. Тансагт бүү умбуул
 5. Улай бүү үзүүл
 6. Нойронд бүү автуул
X
Нэвтрэх