1-3 нас хүртэл

image

-Хүүхдийн хэл ярианы хөгжил-

Хүүхэд 2 настайгаасаа эхлэн өгүүлбэр бүтээж эхлэх учраас эцэг эхчүүд хүүхдүүдтэйгээ байнга харилцан ярилцаж байх нь хүүхдийн ярианы хөгжил, ойлгох чадварыг улам нэмэгдүүлдэг.

 • Дунджаар 200-300 үг хэрэглэнэ.
 • 3 болон түүнээс дээш үгийг хамтад нь хэрэглэж эхэлнэ. Жишээ нь: “би бөмбөг ав”.
 • Зурган дээрх зүйлийг таньж, нэрлэнэ.
 • Бусдын нэрийн хэсгийг хэлж эхэлнэ.
 • Өөрийн нэр болон насыг хэлнэ.
 • Өөрийн эрэгтэй болон эмэгтэйг ялгаж мэднэ.
 • Асуудлыг шийдвэрлэж эхэлнэ.
 • Өөрийн эд юмс, өөрийн гэсэн зүйлсийг ойлгож мэднэ.

НИЙГЭМШИХҮЙН ХӨГЖИЛ

 • Эцэг эхээсээ хараат бус байдлаа илэрхийлж эхэлнэ.
 • Бусдад саад болохгүй, хамтран тоглож эхэлнэ.
 • Бусдын эд зүйл, тоглоомыг танин мэднэ.
 • Хувцсыг нь өмсүүлж, тайлуулахад тусална.

profile

Зөвлөх: Г.Батжаргал

Сургуулийн өмнөх боловсролын сургуулийн багш

X
Нэвтрэх