fbpx

Мэдээ, мэдээлэл

image

ӨӨРТ ТОХИРООГҮЙ ШИРЭЭ, САНДАЛД СУУХЫН МУУ НӨЛӨӨ
Эцэг эх бүр хүнд цүнх үүрэх өсөлтөнд хэрхэн нөлөөлдгийг мэдэх ч өөрийн өндөрт тохироогүй ширээнд суух хэчнээн муу болохыг тэр бүр мэддэггүй шүү дээ. Тэгвэл өөрт тохироогүй ширээнд сууснаар буруу сууж хэвшдэг. Үүний улмаас нурууны муруйлт үүсэх, биеийн галбир буруу хөгжих, нүдний хараа муудах, амархан ядрах зэрэг муу нөлөөтэй.

ЯМАР ШИРЭЭ, САНДАЛ ХЭРЭГЛЭХ ХЭРЭГТЭЙ ВЭ?
Ширээ, сандлын стандарт хэмжээг хүснэгтээр үзүүлбэл:

ЭЦЭГ ЭХЧҮҮДЭД ӨГӨХ ЗӨВЛӨГӨӨ
Хүүхдэд ширээ, сандал сонгохдоо аль болох намсгах тохируулгатай ширээ, сандлыг сонгох хэрэгтэй. Ихэнх ширээ, сандал нь насанд хүрсэн хүмүүст зориулагдсан дээш болгох, өндөрсгөх тохиргоотой байдаг бөгөөд нурууны зөөлөвч нь хүүхдэд хэт өндөрдөх, мөн ширээ хэт өндөрдөх бэрхшээлүүд тулгарч хүүхдийн өсөлт хөгжилтөд муугаар нөлөөлдөг.

Ширээний өнцгийн налуу ойролцоогоор 15 градус орчимд байх нь унших бичихэд нэн тохиромжтой байдаг ба энэ үед тухайн хүний биеийн дээд хэсэг сандалын түшлэгтэй наалдаж цэх суудаг гэж мэргэжилтнүүд үздэг байна.

X
Нэвтрэх