Хүмүүжил

Өчигдөр та бүхэнд гэрийн ажилд дасгах талаар зөвлөсөн бол энэ удаа илүү нарийн аргуудыг дурьдсан зөвлөгөөг хүргэж байна. Хүүхдүүдээ гэрийн ажилд оролцуулснаар аливаад хариуцлагатай, төлөвлөсний дагуу гүйцэтгэх чадварт сургаж буй нь хамгийн чухал үр нөлөө ажээ.

X
Нэвтрэх