fbpx

Хүмүүжил

Гэр бүлийн гишүүд бие биетэйгээ болон бусад хүмүүстэй хэрхэн харилцаж байна вэ гэдгээс хүүхэд харилцааны арга туршлага авдаг ажээ. Хүүхэдтэйгээ харилцахдаа ч эерэг аргаар, насанд нь тохирсон аргаар зөвлөн сургаж байгаарай зэрэг зөвлөмжийг "Хүүхдийг ивээх сан"-гийн мэргэжилтэн зөвлөж байна.

X
Нэвтрэх