Хүмүүжил

image

• Залхуу удаан хөдөлгөөнтэй хүүхэд бий юу?

💠 Хэт их хайр халамжинд өссөн, хэт урдуур нь орж гутал хувцсыг нь өмсүүлж өссөн хүүхдүүд ийм байх явдал их байдаг. 6 настай хүүхэд өөрөө хувцсаа бүрэн өмсөж, тайлж сурсан байх ёстой.

💠 Томчууд хүүхдийнхээ хөдөлгөөнийг хүлээлгүй шууд туслан өмнүүр нь орж бие даан аливааг гүйцэтгэх боломжийг нь алдуулдаг. Хүүхдийг "Би өөрөө" насанд нь удаан ч гэсэн тэвчээртэй хүлээж, тайлбарлан өгч өөрөөр нь хийлгэж сургах хэрэгтэй.

X
Нэвтрэх