Хүнсний бүтээгдэхүүн

image

Хоол хүнсэн дэх нүүрс ус, уураг, өөх тос зэрэг шим тэжээлийн бодисууд нь бие махбодод орж задраад илч дулаан үүсгэдэг. Үүнийг хоол хүнсний илчлэг чанар гэдэг. Эдгээр шимт бодис тус бүрийн ялгаруулдаг илчлэгийн хэмжээ харилцан адилгүй. Тухайлбал, бие махбодод орсон 1 грамм нүүрс ус задраад 4 ккал илчлэг, 1 грамм уураг 4 ккал ялгаруулдаг бол 1 грамм өөх тос 9 ккал илчлэг, 1 мл спирт 7 ккал илчлэг тус тус ялгаруулна.

Хоол хүнсний илчлэгийг дараах томъёогоор тооцоолно

Илчлэг /ккал/= (Уураг,г Х 4 ккал) + (Нүүрс ус, г Х 4 ккал) + (Өөх тос, г Х + 9 ккал)

Мөн илчлэгийг тодорхойлохдоо дараах хоёр аргыг хэрэглэнэ.

Химийн шинжилгээгээр тогтоосон орцын бодит хэмжээг харгалзах илчлэгийн утгаар үржүүлж, үр дүнг хооронд нь нэмж дээрх томъёогоор тодорхойлж болно.

Аливаа 100 грамм хүнсэнд агуулагдах энерги ялгаруулагч шимт бодис болох нүүрс ус, уураг, өөх тосны хэмжээг үндэслэн тухайн хоол хүнсний орц тус бүрийн хэмжээнд харгалзах хэмжээг тооцоолж олоод мөн дээрх томъёогоор тодорхойлно. Энэ нь хурдан, хялбар арга юм.

Эх сурвалж: “Хүнсний ногооны ач тус, хэрэглээ” Швейцарийн хөгжлийн агентлаг

X
Нэвтрэх