3-5 нас

image

Хүүхдийн сэтгэл хөдлөлийг ялган таних чадвар болон бусдын сэтгэл хөдлөлийг ойлгох чадвар эрэгтэй болон эмэгтэй хүүхдийн хувьд ялгаагүй боловч наснаас хамааран ялгаатай байдаг.

Жишээ нь 3 настай хүүхдийн хувьд сэтгэл хөдлөлийг ялган таних болон ойлгох чадвар нь 4 ба 5 настай хүүхэдтэй харьцуулахад сул байна. 3-5 настай хүүхэд өөрийн үе тэнгийнхний сэтгэл хөдлөлийг насанд хүрсэн хүмүүсийн сэтгэл хөдлөлийг ойлгох байдалтай харьцуулахад илүү ялган таньж ойлгодог байна. Судалгааны үр дүнд аавын сэтгэл хөдлөл хүүхдийн сэтгэл хөдлөлийг ойлгох чадварт түлхүү нөлөөлдөг хэмээн дүгнэжээ.

Г.Сэргэлэнбаатар

Эх сурвалж: “Бага насны хүүхдийн сэтгэл хөдлөлийг ойлгох чадвар болон эцэг эхийн мета сэтгэл хөдлөлийн судалгаа” Б.Батцэцэг, Др.Б.Хишигням

X
Нэвтрэх