Хүмүүжил

image

•Юм ярихдаа ээрч, түгдэрдэг хүүхэд бий юу?

 Уртаар гүнзгий амьсгаа авах дасгал хийлгэж нэг амьсгаа авах хоорондоо гурваас дөрвөн үгтэй нэг өгүүлбэр хэлж дуусгах дасгал хийлгэх

Хэт их ярих юмуу юм ярихдаа амьсгаа ч авах сөхөөгүй ярьдаг хүний дэргэд байвал хүүхэд ярихдаа түгдэрдэг. Та өөрөө цэгцтэй, тод ярих хэрэгтэй. Хүүхэд таны амны хайрцгийг харах боломжтойгоор ярих.

 Юм ярихад нь яаруулах юмуу эсвэл зовоож, шоолж ичээхгүй байх бас буруу хэлэх тоолонд нь давтаж засаж хэлүүлээд байх, өхөөрдөн өөгшүүлээд байх хэрэггүй.

X
Нэвтрэх