fbpx

1-3 нас хүртэл

image

-Хүүхдийн хэл ярианы  хөгжил-

ЯРИАНЫ ХӨГЖИЛ БОЛОН ОЙЛГОХ ЧАДВАР
 • 8-9 минутын турш анхаарлаа төвлөрүүлнэ
 • 500-900 үгийг хэрэглэнэ
 • Бусдад ойлгогдохоор ярина
 • 3-4 цаашилбал 5 үгнээс бүтсэн өгүүлбэр хэлнэ
 • Энгийн богино хэллэгийг тогтооно
 • Баярлалаа болон аливаа зүйлийг бусдаас гуйж сурна
 • Өнгө нэрлэнэ
 • Хэмжээний ялгааг танин мэднэ
 • Өчигдөр өнөөдрийг ялгана
 • Урт өгүүлбэр ойлгоно
 • Үгийг зөв дуудна
 • “Яагаад” гэдэг асуултыг байнга тавьж эхэлнэ
 • Өөрийн бүтэн нэр болон насыг түгдрэлгүй хэлнэ
 • Асуудлыг өөрөө шийдэх гэж хичээнэ
 • Онцгой үйл явдлыг санана
 • Тодорхой нэг зүйлийн талаар асуухад тухайн зүйлийн зургийг зааж чадна
НИЙГЭМШИХҮЙН ХӨГЖИЛ

Хүүхэд бүр өөрийн зан чанар, онцлогоос хамааран ялгаатай байх боловч хүүхэд бүрд нийтлэг илэрч болох шинжүүд:

 • Бусад хүүхдүүдтэй хамтран тоглож, тоглоомоо хуваалцана
 • Ээлжлэн тоглож сурна

profile

Зөвлөх: Г.Батжаргал

Сургуулийн өмнөх боловсролын сургуулийн багш

X
Нэвтрэх