fbpx

Эрүүл ахуй

image

Нялх, бага насны хүүхдийг гол, нуур, булаг, усан сан, савтай ус, бохирын цооногийн ойролцоо хараа хяналтгүй бүү орхиорой.

- Хүүхэд 10см гүнтэй усанд ч живэх магадлалтай.
- Хүүхэд 2 ХҮРЭХГҮЙ МИНУТАД живэх эрсдэлтэй.

АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ
1. Усанд живснээс болоод хөдөлгөөнгүй, амьсгалахгүй байвал амьсгалын замыг чөлөөлж, хиймэл амьсгал хийн, анхны тусламж үзүүлнэ. Яаралтай тусламж дуудаж эмнэлэгт хүргүүлнэ.
2. Хэрэв хөдөлгөөнтэй, амьсгал хэвийн байвал сайтар дулаалж, эмнэлэгт хүргэнэ.

Эх сурвалж: Бага насны хүүхдийн осол, гэмтэл /НҮБ-ын Хүүхдийн сан/

X
Нэвтрэх