Хүүхдийн хөгжил

image

Швейцарийн эрдэмтэн Гьобель, Гльокгер нар сургуулийн өмнөх насанд электрон байдлаар үргэлж мэдээлэл авдаг хүүхдүүдэд дараах шинж тэмдэг илэрснийг тогтоожээ.

  • Тэд маш хурдан, бэлэн харьцуулалт хийдэг.
  • Маш өнгөц асуулт тавьж, хариултын талаар анхаардаггүй.
  • Том хүний асуултад маш өнгөц, товч, давтсан хариулт хэлдэг.
  • Ямар нэг зүйлд анхаарал тавьж хандах нь маш сул.
  •  Сэтгэл, мэдрэмжээ илэрхийлэхдээ маш хойрго, бүдүүн бараг байдаг гэжээ.

profile

Зөвлөх: Хүүхдийг ивээх сан

X
Нэвтрэх