fbpx

Хүүхдийн хөгжил

image

Та хүүхдийнхээ хичээл зүтгэл, аливаа зүйлд хандаж буй хандлага, хөдөлмөрийн үр дүнгээр чадварын ямар түвшинд байгааг тодорхойлох боломжтой байна” хэмээн Хүүхдийн боловсрол хөгжлийн асуудлууд салбар хуралдаанаар тодотгожээ. Хүүхдийг чадвараар нь 5 ангилдаг бөгөөд “чадваргүй, чадмаг, чадамгай, чадварлаг, чадвартай” гэсэн утгаар тодорхойлдог.

  1. Чадваргүй: Хүүхдийн нөөц чадавх нь байвч ямар ч чадваргүй, чадалгүй байх. Чанаргүй боловсрол эзэмшвэл чадваргүй мэргэжилтэн болдог. Эрч хүч сул.
  2. Чадмаг хүн: Хэрэв хүүхэд нөөц чадавхаа хагас дутуу хөгжүүлж, ашигладаг хүний онцлог шинж илэрдэг. Эрч хүч нь муу.
  3. Чадамгай хүн: Энэ нь мэдлэг бүхий чадвар сайтай хүүхдийг хэлнэ. Эрч хүч нь дунд зэрэг.
  4. Чадварлаг хүн: Чадварлаг хүн нь бусдаас арай илүү байна гэсэн үг. Хүнд илүү үзэгдэж байна гэдэг сайн бөгөөд бүр илүү давуу байгаагийн шинж юм. Илүү эрч хүч сайтай хүүхэд.
  5. Чадвартай хүн: Чадварлаг, чадвартай хүн өөрийн нөөц чадавх, эрч хүч, чадалдаа найддаг, түүнийгээ бүрэн дүүрэн шавхан дайчилдаг, эрч хүчтэй хүн. Хүүхдийн хөгжил өндөр бол маш эрч хүчтэй байдаг.

Эх сурвалж:  “Хүүхдийн цогц чадамжийн хөгжил, төлөвшлийн үйл ажиллагааны арга зүйн үндэс” Ph.D Б.Даваажав

Г.Сэргэлэнбаатар

X
Нэвтрэх