Хүмүүжил

image

Эцэг эх нь хүүхдийнхээ өөрийгөө үнэлэх үнэлэмжийг сайжруулахын тулд олон зүйлийг хийж болно. Үүнд:

  • Хүүхдийнхээ оролдлого, чармайлтыг хэдийгээр төгс төгөлдөр биш болохыг мэдэж байсан ч хүлээн зөвшөөрөх.
  • Хүүхдийнхээ эцэг эхдээ туслах гэсэн хүсэл эрмэлзлийг дэмжих
  • Алдаа гаргахад нь түүнийг тайвшруулж, уг зүйлийг хийж дуусгах, дахин дахин оролдож хичээхийг нь дэмжих
  • Түүнийг онцгой чухал хүн гэдэг талаар хэлж болох бүгдийг хүүхдэд хэлж байх

Хүн бүр урамшуулалд дуртай байдаг. Шүүмжлэхийн оронд хүүхдээ урмаар тэтгэвэл түүнд гайхамшигтай сайхнаар нөлөөлөх болно.

profile

Зөвлөх: Хүүхдийг ивээх сан

X
Нэвтрэх