Хүмүүжил

image

-Дауны хамшинжтэй хүүхэд-

Таны хүүхэд хэд хэдэн буруу зан үйлдэл гаргаж байвал та хамгийн түрүүнд алийг нь өөрчлөн сайжруулахаа шийдэх хэрэгтэй.

Зарим тохиолдолд сонголт хийх маш амархан байдаг. Таны санааг хамгийн ихээр зовоож буй зан чанарыг түрүүлж засахад болно.

Зан чанарууд хоорондоо уялдаатай байдаг тул нэгэнд нь шийдэл олбол нөгөөх нь алга болох магадлалтай.

profile

Зөвлөх: М.Батмөнх

Нийслэлийн 25-р тусгай сургуулийн багш

X
Нэвтрэх