Эрүүл ахуй

image

Хэрэв таны хүүхдийн толгойн гуравны нэгээс илүү хэсэг нь суудлын түшлэгээс дээш гараад,  эсвэл доод бүслүүр хүүхдийн мөрний доороос эхлээд байвал /хамгаалалтыг бүс түүний  эхэлж байвал зөв/ энэ нь таны хүүхдэд өөр хамгаалалтын суудал хэрэгтэй болсныг илтгэнэ.

Харин “0+” болон олон үүрэгтэй загварын суудлыг хэрэглэх тохиолдолд зорчих чигийн эсрэг байрлуулж явахад бүс нь мөрний жаахан дороос эхлэх ёстойг мэдэж байвал зүгээр.

ХЭРХЭН БЭХЛЭХ ВЭ?
Автомашинд аюулгүйн суудлыг бэхлэх хоёр арга байдаг. Манайд голдуу автомашины аюулгүйн бүсээр тогтоодог. Зааврын дагуу бэхлэхгүй бол хамгаалах суудал үүргээ гүйцэтгэх нь битгий хэл, таны бүхээг дотор “нисэж” ч болно.  Мэргэжилтнүүд хамгаалалтын суудлыг машины зөвхөн баруун, ард суурилуулахыг зөвлөж байна. Статистик судалгаагаар энэ нь  зам тээврийн ослын үед хамгийн эрсдэл багатай хэсэгт тооцогддог.

Эх сурвалж: Замын цагдаагийн ерөнхий газар

X
Нэвтрэх