fbpx

Сэтгэлзүйч зөвлөж байна

Бусдад санаа тавих ёстой гэдэг хандлагыг ойлгуулахгүй бол зөвхөн авч сурсан хандлага нийгэмд биеэ авч явах чадварыг сулруулдаг юм шүү.

profile

Зөвлөх: Г.Нарангарав /Сэтгэл зүйч/

Гэр бүл хүүхдийн сэтгэл зүйн боловсролыг дэмжих төв

X
Нэвтрэх