fbpx

Мэдээ, мэдээлэл

Эцэг эхчүүд бид үр хүүхдээ хангалттай хайрлан хамгаалж чаддаг гэж бодох авч цахим орчин тэрхүү хамгааллын ханыг түвэггүй эвддэг болохыг баталжээ. Цагдаагийн Ерөнхий Газрын Урьдчилан сэргийлэх хэлтэс маш сэрхийлгэм үр дүнтэй туршилт хийсэнийг үзнэ үү.

X
Нэвтрэх