fbpx

Хүмүүжил

image

• Олон хүний өмнө юм ярьж чаддаггүй, дуугардаггүй хүүхэд бий юу, тийм бол:

 Ичих шалтгаануудыг тогтоож түүнд тохирсон арга ашиглан ичимхий байдлыг арилгаж дэмжиж, урамшуулан өөртөө итгэх итгэлтэй болгох

 Хэт их эрх танхил өссөн айлын ганц хүүхэд юмуу айлын том, эсвэл отгон зэрэг хүүхдүүд аливаа юм өөрийнх нь хүссэнээр болохгүй үед юм ярихгүй байх тохиолдол байдаг.

 Хэт их зарчим ярьдаг, дүрэм мөрдүүлдэг шаардлага өндөр эцэг эхийн хүүхэд алдаа гаргахаас, загнуулахаас, шараа болохоос болгоомжилсноос юм ярихгүй, нуугдаж үлдэх тохиолдол бий.

 Эсвэл эцэг эх нь түргэдээд өмнүүр нь орж үгийг нь таслаж ярьсаар байгаад бүтэн өгүүлбэрээр ярихгүй, улмаар юм ярихаас ч залхуурдаг болох хандлага байна.

 Хэл ярианы хөгжлийн онцлог, нутгийн аялага, буруу дуудах зэргээсээ санаа зовох буюу ичээд юм ярихгүй тохиолдол бас байна. Чухам аль нь вэ гэдэг шалтгааныг нь зөв тогтоож ажиллаарай.

X
Нэвтрэх