fbpx

Болжмор
1,793

2021 он 03 сар 1

Ая: Галмандах   Үг: Д.Цэцэгээ

Жижигхэн болжмор жив жив жив
Жиргэж нисээд дэв дэв дэв
Амаа ангайгаад жив жив жив
Ангайн дэгдээд дэв дэв дэв

Тоглоё тоглоё жив жив жив
Бүжиглэе бүжиглэе дэв дэв дэв

Хөөрхөн болжмор жив жив жив
Хөөрөн нисээд дэв дэв дэв
Амаа ангайгаад жив жив жив
Ангайн дэгдээд дэв дэв дэв

X
Нэвтрэх