Өвөл
10,778

2017 он 11 сар 7

Зохиолч: Д.Маам

Цастай өвөл, мөстэй өвөл
Цан хүүрэг, жавартай өвөл
Хүүхэд бидний хүлээсэн өвөл
Хүйтэн гэлгүй хүсдэг өвөл

Цас мөсөн дээр тоглохгүй бол
Цагаан өвөл гомдоно байх даа
Мөс цасан дээр тоглохгүй бол
Мөнгөн өвөл гомдоно байх даа

X
Нэвтрэх