fbpx

Тоолж сурлаа
2,794

2021 он 03 сар 5

Д.Мягмар  "Тоолж сурлаа"

Тав хүртэл тоолж сурлаа

Таван хуруугаа нэрлээж тоглоё

Эрхий мэргэнийг нэг гэе

Долоовор хуруугаа хоёр гэе

Дунд хуруугаа гурав гэе

Ядам хуруугаа дөрөв гэе

Чигчий хурууг тав гэе

Таван хурууг ямар нэртэйг

Та нар цөм мэдэх нь тэр

Тав хүртэл тоолж сурахын

Дашрамд ба мэдэх нь тэр

X
Нэвтрэх