Тоолж сурлаа
5,594

2020 он 01 сар 26

Д.Мягмар  "Тоолж сурлаа"

Тав хүртэл тоолж сурлаа

Таван хуруугаа нэрлээж тоглоё

Эрхий мэргэнийг нэг гэе

Долоовор хуруугаа хоёр гэе

Дунд хуруугаа гурав гэе

Ядам хуруугаа дөрөв гэе

Чигчий хурууг тав гэе

Таван хурууг ямар нэртэйг

Та нар цөм мэдэх нь тэр

Тав хүртэл тоолж сурахын

Дашрамд ба мэдэх нь тэр

X
Нэвтрэх