Дүү минь
4,520

2018 он 01 сар 2

Ш.Цогтбаяр   "Дүү минь"

Жоохон жоохон дүү минь

Жаахан жаахан бойтогтой

Жаахан жаахан бойтог нь

Жингэр жингэр хонхтой

Тоодгор тоодгор дүү минь

Таадгар таадгар дээлтэй

Таадгар таадгар дээл нь

Товгор товгор товчтой

X
Нэвтрэх