Дүү минь
5,517

2019 он 08 сар 31

Ш.Цогтбаяр   "Дүү минь"

Жоохон жоохон дүү минь

Жаахан жаахан бойтогтой

Жаахан жаахан бойтог нь

Жингэр жингэр хонхтой

Тоодгор тоодгор дүү минь

Таадгар таадгар дээлтэй

Таадгар таадгар дээл нь

Товгор товгор товчтой

X
Нэвтрэх