fbpx

Дүү минь
9,093

2021 он 02 сар 27

Ш.Цогтбаяр   "Дүү минь"

Жоохон жоохон дүү минь

Жаахан жаахан бойтогтой

Жаахан жаахан бойтог нь

Жингэр жингэр хонхтой

Тоодгор тоодгор дүү минь

Таадгар таадгар дээлтэй

Таадгар таадгар дээл нь

Товгор товгор товчтой

X
Нэвтрэх