Дүү минь
5,781

2020 он 01 сар 23

Ш.Цогтбаяр   "Дүү минь"

Жоохон жоохон дүү минь

Жаахан жаахан бойтогтой

Жаахан жаахан бойтог нь

Жингэр жингэр хонхтой

Тоодгор тоодгор дүү минь

Таадгар таадгар дээлтэй

Таадгар таадгар дээл нь

Товгор товгор товчтой

X
Нэвтрэх