fbpx

Хүүхдийн хөгжил

Харахад энгийн хэр нь маш хэрэгтэй дадал суулгах дасгал зааж байна. Хоёр наснаас эхлээд хийлгэж болох бөгөөд  халбагаа зөв барьж хэвшсэнээр сургуульд орох үед нь маш хэрэгтэй дадал суусан байх болно.

X
Нэвтрэх