Эрүүл ахуй

Хүүхэд хахах нь маш хурдан хугацаанд болж өнгөрдөг төдийгүй амиа алдах эрсдэлтэй тул эмнэлгийн тусламжид найдалтгүй юм. Иймийн тулд дараах аргыг яаралтай хийх хэрэгтэй.

Эх сурвалж: Нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэн

X
Нэвтрэх