fbpx

Боловсрол

image

Бидний өдөр тутам хэрэглэж буй зүйлсээс хаягдаж байгаа нь хог гэдгийг хүүхэд аяндаа мэдэх авдаг. Гэхдээ дэлхий нийтээр хог хаягдлын ангилан ялгах эрэлт хэрэгцээ яагаад бий болсон, ямар ач холбогдолтой зэргийг хүүхдэдээ ойлгомжтойгоор тайлбарлаж өгөөрэй.

Хог хаягдлыг үндсэнд нь энгийн болон аюултай гэж хуваадаг бөгөөд аюултай хог хаягдалд дараах хаягдлууд орно. Үүнд:

  • Тэсрэмтгий,
  • Шатамхай,
  • Урвалын идэвхтэй,
  • Исэлдүүлэгч,
  • Агаар болон устай харилцан үйлчлэлд орж хортой хий ялгаруулдаг,
  • Халдвартай,
  • Идэмхий,
  • Хүн амьтанд богино болон удаан хугацаанд хортой нөлөөлөл үзүүлдэг, байгаль орчинд хортой шинж чанартай,
  • Устгасны дараа аюултай шинж чанартай ялгарал үүсгэдэг хог хаягдал.

Дараагийн цувралд энгийн хог хаягдлыг ангилан ялгах тухай дурдах болно.

Эх сурвалж: legalinfo.mn

X
Нэвтрэх