fbpx

Хүүхдийн хөгжил

image

Хүүхдийн чадварыг цогц чадамжаар тодорхойлдог.

Цогц чадамжид дараах чадамжууд багтана. Үүнд:

  • мэдлэг,
  • чадвар,
  • туршлага,
  • төлөвшсөн хандлага,
  • зан үйлийн илэрхийлэл,
  • хүний хөгжлийн чадамж зэрэг ордог.

Хүүхдийн авьяас чадварын хөгжил төлөвшил, цогц чадамжийг сурах, ажиллах, амьдрах, нийгэмших зэргээр цогц чадамж тодорхойлогддог.

Эдгээр чадварын үр дүнд хүн өөрийгөө хайрладаг, өрөөлийг хүндэлдэг, өрөвч сэтгэлтэй, өвөрмөц сэтгэлгээтэй, өндөр чадвартай, өрнүүн тэмүүлэлтэй, өөдрөг хүн байж, эрүүл чийрэг бие бялдартай, саруул уужим оюун ухаантай, цэвэр ариун ёс суртахуунтай, элбэг хангалуун амьдралтай хүн байж чадах магадлал улам өндөр болох юм.

profile

Зөвлөх: Хүүхдийг ивээх сан

X
Нэвтрэх