Хүмүүжил

image

Хүүхдэдээ шинэ зүйл сургахад олон удаа давтаж, турших хэрэгтэй болдог. Асуултад хариулахдаа таны хэлэх үг, хийх үйлдэл бүр хүүхдэд эерэгээр нөлөөлөхүйц байхаар үнэн сэтгэлээсээ тун нухацтай бодож эргэцүүлэх шаардлагатай байдаг.

Зөв шийдвэр гаргаж, хүүхэдтэйгээ эерэг аргаар харьцахад дараах зүйлсийг санах хэрэгтэй. Үүнд:

1.Холын зорилгоо ямагт санаж явах

2.Хүүхэдтэйгээ элэгсэг дотно сэтгэлээр харилцах, аливааг ойлгуулах

3.Хүүхдээ хэрхэн бодож сэтгэдэг, аливаа зүйлийг яаж мэдэрч хүлээж авдгийг ойлгох

4.Асуудал шийдвэрлэх

5.Хүмүүжлийн эерэг аргыг хэрэглэх нь хамгийн чухал.

X
Нэвтрэх