fbpx

Боловсрол

image

Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцид хүүхдэд олгогдох боловсрол дараах зүйлд чиглэх ёстой хэмээн заажээ:

🔸️ Хүүхдийг бие хүн болгон төлөвшүүлэх, авьяас билиг, оюуны болон биеийн чадавхыг бүрэн төгс хөгжүүлэх

🔸️ Хүний эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэх үзлээр хүмүүжүүлэх

🔸️Эцэг эх, соёл, хэл, үнэт зүйлс, амьдарч байгаа улс үндэсний үнэт зүйлс болон өөрийнхөөсөө ялгаатай соёл иргэншлийг хүндэтгэх үзэл төлөвшүүлэх

🔸️Харилцан ойлголцол, энхийг эрхэмлэх, хүлцэн тэвчих, эрэгтэй эмэгтэйчүүдийн эрх тэгш байдал, аливаа ард түмэн, угсаатны болон шашны бүлэг, нутгийн уугуул иргэдийг хүндэтгэх үзлийг төлөвшүүлж, чөлөөт нийгэмд хариуцлагатай амьдрахад бэлтгэх

🔸️ Байгаль орчныг хайрлан хүндэтгэх үзлээр хүмүүжүүлэх.

X
Нэвтрэх