fbpx

Мэдээ, мэдээлэл

image

Монгол Улсын хүн ам 2017 оны эцэст урьдчилсан дүнгээр 3.2 сая болж, өмнөх оноос 59.8 мянган хүнээр өссөн байна.

Улсын хэмжээнд 2017 оны байдлаар 75734 хүүхэд төрснөөс 1406 нь гадаадад төржээ.

Төрсөн хүүхэд өмнөх оноос 3548-аар, нас барсан хүн 340-өөр тус тус буурсан гэж Үндэсний статистикийн хорооноос мэдээллээ.

X
Нэвтрэх