Цэцэн бэрийн үлгэр
8,699

2017 он 10 сар 31

Үгийн тайлбар: Бэр гэдэг нь таны хүүтэй гэрлэж албан ёсны болсон эмэгтэйг /эхнэр/ хэлдэг.

X
Нэвтрэх