Ээж, аавуудад

image

Элэгсэг дотно харилцаатай орчинд хүүхэд эцэг эх, асран хамгаалагчтайгаа хамтрахыг хүсдэг.

Элэгсэг дотно сэтгэлээр харилцах нь одоо цагт хамтран ажиллахыг хөхүүлэн дэмжиж, хэтдээ төлөвших үнэт зүйлсийг зааж сургадаг.

Хүүхэдтэйгээ өдөр бүр хэлэх болон хийх зүйлс:

 • Хүүхдэдээ "Хайртай" гэж хэлж байх
 • Ямар ч үед хайртай гэдгээ харуулах
 • Ном уншиж өгөх
 • Тэврэх
 • Өвдсөн, гэмтсэн, айсан үед нь тайвшруулж аргадах
 • Сонсох
 • Хүүхдийн нүдээр асуудлыг харах
 • Урам өгөх
 • Гаргасан амжилт, оролдлогыг нь үнэлэх
 • Сорилттой тулгарсан үед нь дэмжих
 • Хэцүү даалгавар хийхэд нь урам өгөх
 • Хүүхдэдээ итгэдгээ хэлж байх
 • Итгэж байгаагаа харуулах
 • Тоглох, инээж баясах
 • Хамт хөгжилдөх

Эх сурвалж: "Хүмүүжлийн эерэг арга" ХИС, 2017 он

profile

Зөвлөх: Хүүхдийг ивээх сан

X
Нэвтрэх