Хүмүүжил

Хүүхдийн хөгжил төлөвшилд маш чухал нөлөө үзүүлэх нэгэн зүйл бол айдсаа даван туулах чадвар эзэмших явдал. Та хүүхдээ эелдэг, тайван, хүмүүжилтэй нэгэн болж өсөөсэй гэж хүсдэг бол мэргэжилтний зөвлөгөөг хэрэгжүүлээрэй.

X
Нэвтрэх