Ээж, аавуудад

Гэр бүл төлөвлөнө гэдэг хэдэн хүүхэд гаргах тухай асуудлаар хязгаарлагдахгүй. Танайх цаашид санхүү, харилцаа хандлага, гэр бүлийн гишүүдийн хөгжлийн төлөвлөгөө зэргийг хамтад нь авч үзэж байж бат бөх, аз жаргалтай айл өрхийг улс орондоо нэмэх ажээ. Дэлгэрэнгүйг сэтгэл зүйчийн зөвлөгөөнөөс үзнэ үү.

profile

Зөвлөх: Б.Сайнзаяа /Гэр бүл хүүхдийн сэтгэл зүйн боловсролыг дэмжих төв/

X
Нэвтрэх