Хүмүүжил

image

Том хүмүүст өдөр тутамд нь заавал хийх ёстой зүйлс байдаг шиг хүүхдэд ч ийм зүйлс бий. Харин үүнийг дадуулахад ямар арга хэрэглэвэл үр дүнтэй байдаг талаар мэргэжилтэн зөвлөж байна.

X
Нэвтрэх