Хүмүүжил

image

Биеийн шарх эдгэдэг, сэтгэлийн шарх эдгэдэггүй гэдэг. Бидний гаргаж буй дараах үйлдэл, хандлагуудыг хүүхэд анзаараагүй, мартсан, уучилсан мэт байдаг ч ирээдүйд түүний зан араншинд нь ямар нэг байдлаар нөлөөлдөг тул та тэдэнтэй харилцахдаа маш "ухаалаг" байгаарай.

💥 БИЕ МАХБОДЫН ХУВЬД ҮЛ ХАЙХРАХ:
Анхан шатны хэрэгцээ болох хоол хүнс, хувцас, амьдрах эрүүл орчноор дутаах, хүүхдийн дэргэд согтууруулах ундаа, мансууруулах бодис хэрэглэх, зүй зохисгүй үйлдэл үзүүлэх, хүч дорой байдлыг ашиглан гар хүрэх, цохиж зодох. Аав ээжүүд стресс бухимдлаа тэдэнд гаргах.

💥 ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХУВЬД ҮЛ ХАЙХРАХ:
Хүүхдийг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авахгүй, сэтгэхүйн хувьд хөгжлийн хоцрогдол илэрч байгаа эсэхэд санаа тавихгүй, биеийн зовуурыг анхаарч тоохгүй байх, эмч зөвлөхийн зааваргүй дур зоргоороо эм бэлдмэл хэрэглэх, эмчилгээ хийж турших.

💥 СЭТГЭЛ САНААНЫ ХУВЬД ҮЛ ХАЙХРАХ:
Хүүхэдтэй хөндий харилцах, ярилцахгүй байх, хайр халамжаар дутаах, хэн нэгтэй адилтгаж жиших, хүсэл сонирхлыг нь дэмжихгүй байх басамжилсан үг хэллэг хэрэглэх, олны дэргэд тоглоом доог тохуу хийх, айлган сүрдүүлэх

💥 БОЛОВСРОЛЫН ХУВЬД ҮЛ ХАЙХРАХ:
Хүүхдийн сурч хөгжих боломжийг хаах, хязгаарлах, хичээлийн хэрэгслээр хангахгүй байх, хичээл таслуулах, хоцрогдуулах, сургууль завсардуулах, цэцэрлэг сургуулиас зохион байгуулах эцэг эхийн хурал цуглаанд очихгүй байх, насанд нь тохироогүй хичээлийн агуулгаар хэт шахах.

💥 ГАНЦААРДУУЛАН ҮЛ ХАЙХРАХ:
Бага насны хүүхдийг гэрт ганцааранг нь цоожлон үлдээх, харанхуй өрөөнд суулгаж айлгах, хашраах, тоглоомын талбайд харгалзах хүнгүй гаргах, найз нөхөдтэйгөө уулзах тоглохыг нь хориглох, олон нийтийн арга хэмжээнд хүүхдийг оролцуулахгүй байх, хүүхдийг хүүхдээр нь харуулж үлдээх, хүүхэд нэг бүрд тухайлан цаг гаргаж харилцахгүй байх.

X
Нэвтрэх