Хүүхэд мөлхөхөд баруун, зүүн тархи нь зэрэг хөгждөг

Угжаар өссөн хүүхэд дараах өвчлөлд өртөх магадлал өндөр

Дауны хамшинжтэй хүүхдийн нярай үеийн онцлог

ШИНЭ МЭДЭЭ
ИХ УНШСАН
X
Нэвтрэх