ХҮҮХДЭД АМАР ТАЙВАН БАЙДАЛ ХАМГААС ЭРХЭМ

БАГААСАА НОМТОЙ ХАРЬЦСАН ХҮҮХЭД МЭДРЭМЖЭЭ ЗӨВ ОЙЛГУУЛАХ ЧАДВАРТАЙ БОЛДОГ

ШИНЭ МЭДЭЭ
ИХ УНШСАН
X
Нэвтрэх