2-3 НАСТАЙ ХҮҮХЭД НЭГ ХӨЛ ДЭЭРЭЭ ДОГОНЦОЖ ЧАДДАГ

ДИАТЕЗТАЙ ХҮҮХДЭД ХАРШИЛ ҮЛ ҮҮСГЭГЧ ХООЛНЫ ДЭГЛЭМ

ШИНЭ МЭДЭЭ
ИХ УНШСАН
X
Нэвтрэх